สถาบันมาตรฮาลาลฯ จัด อบรมประกันคุณภาพฮาลาล2561 ให้กับ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น

Last updated: Sep 11, 2018  |  321 จำนวนผู้เข้าชม  |  News

สถาบันมาตรฮาลาลฯ จัด อบรมประกันคุณภาพฮาลาล2561 ให้กับ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น

วันที่ 11 กันายน 2561 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดอบรมระบบประกันคุณภาพฮาลาล 2561 - Halal Assurance System Training 2018 ให้กับบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น หลักสูตร 6 ชั่วโมง ชั่วโมงแรกและชั่วโมงที่2 บรรยายหัวข้อ ระเบียบและข้อกำหนด และขั้นตอนการรับรองฮาลาล โดย อ.ปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ชั่วโมงที่ 3 เรื่องบทบัญญัติอิสลามว่าด้วย "ฮาลาล-หะรอม" โดย อ.มานิต ทองแสง นักวิชาการศาสนา ชั่วโมงที่ 4 - 5 หัวข้อเรื่อง วิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และชั่วโมงที่6 บรรยายหัวข้อเรื่อง ความสำคัญของมาตรฐานฮาลาล โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำหรับผู้เข้าอบรมในวันนี้ส่วนมากจะเป็น ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าแผนก จำนวน 34 ท่าน ณ ห้องประชุม บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com