โครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2561 ครั้งที่ 8 (จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร)

Last updated: Sep 21, 2018  |  414 จำนวนผู้เข้าชม  |  News

โครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2561  ครั้งที่ 8 (จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร)

วันที่ 20 กันยายน 2561 ศวฮ.ร่วมกับ สมฮท.สกอท. จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2561 ครั้งที่ 8 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร

เวลา9.00-12.15น.
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยูซุฟ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี

จากนั้นบรรยายในหัวข้อเรื่อง “มาตราฐานฮาลาลในการผลิต ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้อง” โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฮาลาลแห่งประเทศไทย

“ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลประเทศไทย” โดย อาจารย์ เสรี ล้ำประเสริฐ เลขานุการฝ่ายกิจการฮาลาล

“กลไกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก” โดยอาจารย์กานต์ หงน้อย นักวิชาการฝ่ายกิจการฮาลาล

เวลา 13.15-16.30 น.
อ.ปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผอ.สมฮท. บรรยายในหัวข้อ "โอกาส ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านกิจการฮาลาลประเทศไทย"

ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์ฮาลาล”
และหัวข้อ “วัตถุดิบและสารเคมีต้องระวัง และการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล”

ทั้งนี้ยังมีผู้ตรวจประเมิน และนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล จาก สกอจ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และอิหม่ามจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 215 ราย

ครั้งนี้จัดขึ้นที่ โรงแรมประจวบ สามอ่าว จ.ประจวบฯ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com