สมฮท.จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี2561 ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

Last updated: Oct 11, 2018  |  287 จำนวนผู้เข้าชม  |  News

No Image

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.).ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ.) สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(สกอท.) และ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี2561 ครั้งที่ 10 (จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่อนสอน จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.พะเยา จ.สุโขทัย จ.น่าน จ.แพร่ จ.ลำพูน จ.อุตรดิตถ์

ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศวฮ. เป็นประธานในพิธี และบรรยายหัวข้อพิเศษ เรื่อง โอกาสการส่งออกของจังหวัดเชียงใหม่

เวลา 11.00 น.
รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้บรรยายหัวข้อพิเศษเรื่อง "มาตรฐานฮาลาลในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ"

เวลา 13.00 น. อ.ปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผอ.สมฮท. บรรยายในหัวข้อ "โอกาส ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านกิจการฮาลาลประเทศไทย"

และเวลา 14.00 น. อาจารย์เสรี ล้ำประเสริฐ เลขานุการสกอท. บรรยายหัวข้อ"ระเบียบข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลประเทศไทย" และ อาจารย์สมศักดิ์ ซูโอ๊ะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและคุณภาพฮาลาล ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท บรรยายเรื่อง "กลไกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก"

การจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม 288 ราย ผู้ตรวจประเมิน 12 ราย และ นักวิชาการศาสนา 24 ราย

จัดขึ้นที่ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com