รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ให้การบรรยาย " มาตรฐานอาหารฮาลาลและการตรวจรับรองฮาลาล"ในหลักสูตร GenEd ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

Last updated: Feb 6, 2019  |  220 จำนวนผู้เข้าชม  |  News

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ให้การบรรยาย " มาตรฐานอาหารฮาลาลและการตรวจรับรองฮาลาล"ในหลักสูตร  GenEd ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง GenEd โดยในวันนี้ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ให้การบรรยาย " มาตรฐานอาหารฮาลาลและการตรวจรับรองฮาลาล" ในเนื้อหาต่างๆ ตั้งแต่ความเป็นมาและความสำคัญของการกำหนดมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาล การมาตรฐานฮาลาล หน่วยงานรับรอง การตรวจ และโครงสร้างพื้นฐานการรับรองฮาลาลประเทศไทย ข้อกำหนดต่างๆ และการใช้เครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของฮาลาลประเทศไทย โดยมีนักศึกษาชั้นปีต่างๆ รวมกว่า 20 คน

Powered by MakeWebEasy.com