บริษัท แนชเชอรัลลี่ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด 
   
เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 12 ห้อง 12-02 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
นำเข้า น้ำดื่ม ( ตรา อิซูมิโอ )  
(โกดัง)เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 12 ห้อง 12-02 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
M927/2564 
2 กันยายน 2564 
1 กันยายน 2565 
2 กันยายน 2564 
 (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) 
จุฬาราชมนตรี
 ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
No. 2564023879