สมฮท. จัดอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 เป็นครั้งที่ 4 จังหวัดราชบุรี

Last updated: Aug 29, 2018  |  390 Views  |  News

สมฮท. จัดอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 เป็นครั้งที่ 4 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 28/08/2561 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ปี 2561 เป็นครั้งที่ 4 และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ทีปรึกษา นักวิชาการศาสนา นักวิทยาศาสตร์ฮาลาล (จ.ราชบุรี ,จ.สุพรรณบุรี , จ.กาญจนบุรี ) ณ ห้องประชุมเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี โดยในครั้งนี้ สรุปผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ - ผู้ประกอบการฮาลาล 297 คน 120 โรงงาน - ผู้ตรวจประเมิน และที่ปรึกษา 15 คน - อีหม่าม 20 คน รวมทั้งหมด 332 คน

Related content

Powered by MakeWebEasy.com