รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ให้การบรรยาย " มาตรฐานอาหารฮาลาลและการตรวจรับรองฮาลาล"ในหลักสูตร GenEd ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

Last updated: Feb 6, 2019  |  221 Views  |  News

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ให้การบรรยาย " มาตรฐานอาหารฮาลาลและการตรวจรับรองฮาลาล"ในหลักสูตร  GenEd ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ


Powered by MakeWebEasy.com