คลังหนังสือ/คู่มือ


บนเส้นทางการพัฒนากิจการฮาลาลประเทศไทย
รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม OIC/SMIIC ในการลงมติรับประเทศไทย เข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ
วารสาร Halal Insight (ฉบับที่ 9)
รายงานดำเนินงาน โครงการรับรองร้านอาหารฮาลาล ที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย
เอกสารประกอบการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษา นักวิชาการศาสนา นักวิทยาศาสตร์ฮาลาล และผู้ประกอบการฮาลาล ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561
เปิดอ่าน
คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
 
เปิดอ่าน
Powered by MakeWebEasy.com