วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บทบาทขององค์กรศาสนาอิสลามในการดำเนินภารกิจที่เกียวกับกิจการฮาลาล

      การบริหารกิจการฮาลาลในประเทศไทย เป็นบทบาทขององค์กรศาสนาอิสลาม ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 โดยมีองค์การที่ทำหน้าที่ของ Halal Certification Bodies (HCB) รวมทั้งหมด 40 หน่วยงาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 77 จังหวัด ดังนั้นในการบริหารกิจการฮาลาล จึงจำเป็นจะต้องจัดวางระบบกำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานใช้ชัดเจน และเชื่อมโยงงานที่ทำไปสู่ความเชื่อมั่นทั้งส่วนของผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประชาคมโดยรวม


Powered by MakeWebEasy.com