โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารฮาลาล
มาทำความรู้จักฮาลาล และ ฮารอมการเชือดสัตว์อย่างถูกวิธีตามหลักการศาสนาอิสลามโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมฮาลาลกระบวนการขอรับรองฮาลาล
การรับรองมาตรฐานฮาลาล และการขอรับรองประกอบการธุรกิจฮาลาล
เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจกระบวนการต่างๆ
ในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลฯ
Development of halal standard for new products and service
(Assoc. Prof. Dr. Pakorn Priyakorn)
International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)
Powered by MakeWebEasy.com