ข้อมูลบริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมสถาบันมาฐานฮาลาลฮาลาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561-2562
หลักสูตรจัดอบรม
หลักสูตรจัดอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย ประจำปี 2561-2562
หนังสือ/คู่มือ
คลังหนังสือ/คู่มือ ต่างๆที่เกี่ยวกับฮาลาลประเทศไทย
มัลติมีเดีย
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสถาบันมาตฐานฮาลาลฯ และ ความรู้ด้านฮาลาล

 
มาตรฐานฮาลาลไทย
....................................
The Halal Standard Institute of Thailand

Cr.Visions of ASEAN

 

ข่าวสาร สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดประชุมร่วมกับ ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. เรื่อง ขอคำปรึกษาหารือและประชุมร่วมระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อดำเนินงานโครงการฯ ไปยังเป้าหมายและวัตถประสงค์

เปิดรับสมัครแล้วววววว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการด้านเบเกอรี่และเค้ก เพื่อเข้าสู่การรับรองฮาลาล รุ่นที่1 HALAL BAKERY ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 รับสมัครเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.)ร่วมกับ ชมรมมุสลิม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “รอมฎอนสัมพันธ์ชาวจุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์สู่พี่น้องต่างมหา’ลัย" วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการ Technical Committee (TC) Week 4 ของ Standard and Metrology Institute of Islamic Countries (SMIIC) ณ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 15 – 21 เมษายน 2561

Powered by MakeWebEasy.com