สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
 
สร้างความเชื่อถือและการยอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศ จำเป็นต้องผลักดันให้มาตรฐานอาหารฮาลาลและการตรวจสอบรับรองคุณภาพโดยองค์กรทางศาสนาถือเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จ  ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภาครัฐจึงให้การสนับสนุนเรื่องการกำหนดมาตรฐานอาหารฮาลาล และการสร้างระบบการตรวจสอบรับรองของประเทศที่เป็นเอกภาพ ในการนี้จึงได้ผลักดันและสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้ง “สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งประเทศไทย” ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสนับสนุนให้ทำหน้าที่ในการดำเนินงานการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศไทย
ศูนย์ความรู้
หน่วยงานรับรองฮาลาล
มัลติมีเดีย
ถามและตอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 ก.พ. 2562 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ จัดโครงการต่อเนื่อง โครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ กระบี่ ฟรอร์น เบย์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง GenEd โดยในวันนี้ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ให้การบรรยาย " มาตรฐานอาหารฮาลาลและการตรวจรับรองฮาลาล"

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สมฮท. ศวฮ. ร่วมกับ สกอท.และ สกอจ. จัดโครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิมเข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย ปี2562 ณ โรงแรม โกลเด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท (ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้จะเป็น

วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สมฮท. ศวฮ. ร่วมกับ สกอท.และ สกอจ.ชลบุรี จัดโครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิมเข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ โรงแรม ทรี ซิกตี้ไฟว์ พัทยา (ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี)



\

รายการ Visions of ASEAN
.........................................
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
กับ ตอน มาตรฐานฮาลาลไทย
ได้เล่าเรื่องความเป็นมา ความนิยม และการพัฒนาฮาลาลประเทศไทย
Powered by MakeWebEasy.com